Informace ke ,,Smlouvě o zprostředkování prodeje"

Zprostředkovatel upozorňuje zájemce o prodej nemovitých věcí a zájemce o prodej nemovitých věcí bere na vědomí, že s uzavřením kupní smlouvy mohou být spojeny dodatečné náklady, a to zejména možné náklady na vypracování znaleckého posudku pro daňové účely a náklady na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, případně daně z příjmu, které mohou jít k tíži zájemce o prodej nemovitých věcí.

Zprostředkovatel také upozorňuje zájemce o prodej nemovitých věcí na povinnost předložit při prodeji nemovitých věcí průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Zájemce o prodej nemovitých věcí je dle zákona č. 406/2000 Sb. povinen předložit zprostředkovateli grafickou část PENB nebo její ověřenou kopii, tak aby zprostředkovatel mohl uvést ukazatele energetické náročnosti uvedené v PENB ve všech informačních a reklamních materiálech. V případě, kdy zájemce o prodej nemovitých věcí tuto dokumentaci nedodá, upozorňuje zprostředkovatel, že je povinen uvést ve všech informačních a reklamních materiálech nejhorší třídu. Zprostředkovatel po předložení průkazu energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. doplní informační a reklamní materiály týkající se prodeje nemovitostí o ukazatele energetické náročnosti budovy.

V Praze 17.5.2017