Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů

Co od Vás potřebujeme

Společnost Prosperity Realitní Kancelář, s.r.o. je Správcem osobních údajů, které nám vy jako zákazník poskytujete. Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje, nikoliv zvláštní citlivé typy informací nebo informace založené na lokaci. Zahrnují jméno, adresu, email atp.

Proč to potřebujeme

Potřebujeme znát Vaše základní osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout služby, které si od nás objednáte. Shromažďujeme pouze takové Vaše osobní údaje, které potřebujeme k poskytování těchto služeb, a pouze po dobu nezbytnou k poskytnutí Vámi požadovaných služeb nebo po dobu, kterou nám ukládá zákon.

Jak s osobními údaji nakládáme

Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši pracovníci v České republice. Nicméně za účelem IT hostingu jsou tyto informace uloženy na serverech na území EU. K Vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy k tomu je zákonný důvod.

Máme ve společnosti zavedenu politiku bezpečného nakládání s informacemi, která zahrnuje i bezpečné zpracování Vašich osobních údajů. Více informací o této politice poskytne náš jednatel Ing. Jan Hrdlička.

Jak dlouho osobní údaje držíme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, případně po dobu legislativně vyžadovanou. Více informací k délce držení Vašich osobních údajů je možné nalézt na našich webových stránkách www.prosperityrk.cz v dokumentu Privacy Policy společnosti Prosperity Realitní Kancelář, s.r.o.

Další využití

Pokud máte zájem, rádi bychom Vás pravidelně informovali o našich nových nabídkách služeb využitím Vašeho jména a e-mailové adresy.
Z tohoto odebírání novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, poskytnout vysvětlení, aktualizovat, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoliv osobní údaje, které se týkají Vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit Vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se, prosím, na nás:

 

Kontakt našeho zákaznického centra:
Telefon: +420 774 409 332
Email: info@prosperityrk.cz
Kontakt pro písemné sdělení: jednatel společnosti Prosperity Realitní Kancelář, s.r.o.,
Legerova 1820/39, Nové Město, 120 00 Praha 2

Dále máte právo na stížnost na Nás, a to na Úřadu na ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ),
který sídlí na adrese:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7