"Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat paní Lence Faronové Filgasové za zprostředkování prodeje bytu. Její práce byla na profesionální úrovni, vstřícná, ochotná, milá, aktivní. Pomohla nám nejen po stránce pracovní – vyřizování formalit, jednání s úřady,..., ale i psychické – usnadnění v procesu rozhodování.
Spolupráci s ní velmi doporučujeme!"

Manželé Klímovi